Aktualności

21.10.2019

 SEKSUALIZACJA DZIECI - CZY WIEM CO OZNACZA TO HASŁO?

12.07.2018

 Wakacje, to dobry czas, aby sprawdzić, czy nasza kondycja psychofizyczna jest nadal zadowalająca. Czy nadal jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami dróg?

Strona 1 z 5  > >>

Materiały wybuchowe

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających  pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego należy wykonać zgodnie z art. 13 ust. 4 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dodatkowe regulacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 

WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontrolą tej działalności, a także zajmujący się oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych również powinni zgłosić sie na badanie psychologiczne zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Cena każdego badania wynosi 200 zł.