Wpływ alkoholu na funkcjonowanie kierowcy

przez empatia

Przed nami gorące lato, więc przypomnę, dlaczego nie należy jeździć autem po spożyciu, nawet niewielkiej ilości alkoholu.

Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Za pośrednictwem krwi alkohol bardzo szybko dostaje się do mózgu, gdzie pustoszy system nerwowy, a tym samym ma wpływ na zachowanie i predyspozycje psychiczne człowieka. W konsekwencji alkohol:

USYPIA I ZNIECZULA – działa na mózg jak środek usypiający, powoduje trudności w koncentracji uwagi, pogarsza spostrzegawczość;

POGARSZA KOORDYNACJĘ RUCHÓW – występują trudności w wykonywaniu dwóch i więcej czynności jednocześnie;

SPOWALNIA SZYBKOŚĆ REAKCJI – wydłuża się czas reakcji (np. zbyt późne hamowanie w przypadku niebezpiecznej sytuacji na drodze);

POWODUJE POGORSZENIE WZROKU – problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód na drodze; zmniejszenie odporności na oślepienie oraz spowolniona akomodacja oka po oślepieniu, zaburzone rozpoznawanie kolorów;

OGRANICZA POLE WIDZENIA – zawęża normalne pole widzenia (do kąta 180o) do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu wyjeżdżającego z bocznej drogi;

POWODUJE BŁĘDNĄ OCENĘ ODLEGŁOŚCI I SZYBKOŚCI – samochód, pas jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej niż są w rzeczywistości;

POWODUJE ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI – obniżenie umiejętności samokontroli, brak hamulców w zachowaniu;

OSŁABIENIE SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNYCH – luki w pamięci, błędna ocena własnych możliwości, podejmowanie błędnych decyzji na drodze, wadliwa ocena sytuacji drogowej;

ZABURZENIA KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ – zaburzenia równowagi, zaburzenia orientacji przestrzennej, mogą wystąpić kłopoty z rozpoznawaniem spadków i wzniesień.

 

 

KONSEKWENCJE JAZDY POD WPŁYWEM ALKOHOLU – ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY

Wynik tzw. „dmuchania w balonik” pomiędzy 0,1 a 0,25 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, to inaczej 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi. W takiej sytuacji mówimy o stanie po spożyciu alkoholu i popełniamy WYKROCZENIE.

Jeśli w wydychanym powietrzu otrzymamy wynik większy niż 0,25 mg/dm3, to w naszej krwi jest więcej niż 0,5 promila. Wtedy jesteśmy w stanie nietrzeźwości i popełniamy PRZESTĘPSTWO.

Dopuszczalna ilość alkoholu w ludzkim organizmie, żeby móc legalnie w Polsce prowadzić pojazd mechaniczny, to maksymalnie 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli 0,2 promila alkoholu we krwi.

Zazwyczaj wypicie już jednego piwa lub 50 ml wódki prowadzi do stężenia 0,25 promila we krwi.