pozwolenia na broń

Diagnoza osobowości powstaje w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne. Pozwala ona odpowiedzieć sobie na pytanie „kim jestem”, poznać swoje mocne oraz słabe strony, czyli stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej. Jest przydatna w życiowych wyborach (np. przy zmianie pracy, wybraniu kierunku studiów itp.). Określa również funkcjonowanie osoby w kontaktach międzyludzkich, a także w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.

Ogólne cele diagnozy psychologicznej to: opis stanu klienta i jego funkcjonowania w życiu codziennym oraz ocena mocnych i słabych stron, zasobów oraz trudności danej osoby.

Badania psychologiczne obejmują ocenę:

 • poziomu inteligencji,
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych,
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Oferujemy bardzo krótkie terminy!

JAKIE BADANIA PROWADZIMY?

Pozwolenie na broń

Badania na broń powinny wykonać osoby, które składają wniosek w KSP WPA o pozwolenie na broń:

 • do ochrony osobistej,
 • do ochrony osób i mienia,
 • w celach łowieckich,
 • sportową,
 • gazową,
 • pneumatyczną,
 • służącą do rekonstrukcji historycznych,
 • kolekcjonerską, pamiątkową,
 • w celach szkoleniowych. 

Przechowywanie Materiałów Wybuchowych

Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających  pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Wytwarzanie i Obrót Bronią

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontrolą tej działalności, a także zajmujący się oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych również powinni zgłosić sie na badanie psychologiczne.

Inne osoby

 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,

 • osoby posiadające lub starające się o licencję detektywa,

 • pracownicy zabezpieczenia technicznego,

 • strażnicy miejscy i gminni,

 • sędziowie, kuratorzy, prokuratorzy, komornicy, asesorzy,

 • kandydaci na Inspektorów Transportu Drogowego.

Badania prowadzi Małgorzata Ostrowska, psycholog upoważniony do badania na broń nr 139/20 w ewidencji Komendanta Stołecznego Policji.

Sprawdź podstawy prawne TUTAJ.