badania psychotechniczne

Na wynik badania składa się szereg danych: wywiad psychologiczny i rozwiązane przez badanego testy pozwalają stworzyć profil osobowości kierowcy. Natomiast badania sprzętowe pokazują, jaka jest jego sprawność psychoruchowa.

Moja pracownia posiada nowoczesny system urządzeń diagnostyki psychotechnicznej.

Oferujemy bardzo krótkie terminy!

JAKIE BADANIA PROWADZIMY?

Dla kierowców

od 100 złotych

 • kierowców zawodowych (wszystkich kategorii),
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy (po przekroczeniu punktów karnych, po spożyciu alkoholu, sprawców i ofiar wypadku),
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym,
 • kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • motorniczych pojazdów szynowych,
 • kierowców, którzy używają pojazdu silnikowego, jako narzędzia pracy (tzw. poj. służbowy)

Dla seniorów

50 złotych

Diagnostyka osób w wieku senioralnym, które nie są pewne, czy nadal są bezpiecznymi partnerami w ruchu drogowym.

Dla operatorów

od 80 złotych

 • operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych, akumulatorowych, paletowych),
 • operatorów podnośników, ramp hydraulicznych (żurawi, dźwigów, suwnic),
 • operatorów ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego i robót ziemnych (operatorów koparek, spycharek, walców drogowych)

Inne

od 40 złotych

 • badania wzroku w ciemni,

 • dla kandydatów do Licencji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego,

 • dla kandydatów i uczniów szkół samochodowych,

 • dla kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

 • dla osób pracujących na wysokości pow. 3 m (na platformach).

Dodatkowe orzeczenia GRATIS

Pracownia Psychologiczna Empatia posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych. Jest wpisana do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem ZD.SPP.I.RP.112/12.

Sprawdź podstawy prawne TUTAJ.