pomoc psychologiczna

Proponuję Państwu pomoc psychologiczną w bezpiecznej i życzliwej atmosferze. Zapraszam osoby, które aktualnie przeżywają różne trudności, razem postaramy się przepracować trudne relacje z bliskimi osobami i otoczeniem.

Doświadczenia, które zebrałam, nauczyły mnie, że cały czas należy pracować nad sobą i swoją firmą. Doskonalę swoje umiejętności i nabywam nowe, aby jeszcze lepiej móc sprostać wyzwaniom. Moim celem jest pełne zadowolenie i uśmiech na twarzy Klienta.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 
 

Zapraszam, gdy:

 • nie radzisz sobie ze stresem i złością,
 • czujesz się samotnym i nierozumianym przez bliskich,
 • masz trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi,
 • czujesz potrzebę bycia wysłuchanym w atmosferze akceptacji, zrozumienia i nieoceniania,
 • w twoim związku pojawił się kryzys,
 • odczuwasz stan obniżonego nastroju,
 • szukasz wsparcia po traumatycznych przeżyciach.

Oferuję bardzo krótkie terminy!

Zapraszam z każdym innym problemem

Mediacje małżeńskie

Mediacja to próba porozumienia się w relacji partnerskiej pod okiem osoby neutralnej, bezstronnej i dyskretnej. W mediacji uczestniczą dwie równouprawnione osoby, które napotkały na swojej drodze trudności w porozumieniu się, lub między którymi powstał konflikt, z którym nie potrafią sobie sami poradzić.

Uczestnicząc w mediacji strony mogą swobodnie mówić o wszelkich swoich obawach, rozczarowaniach i niezadowoleniu z partnera. Celem mediacji jest szukanie rozwiązań, a tempo i czas pracy jest dostosowane do trybu pracy stron uczestniczących.

Zasady panujące na spotkaniu:

 • Akceptowalność – strony akceptują zasady i przebieg mediacji;
 • Bezstronność – mediator jest osoba obcą, szanuje każdą ze stron i nie staje po żadnej stronie;
 • Dobrowolność – na każdym etapie strona może zrezygnować z uczestniczenia w mediacji bez podania przyczyny;
 • Neutralność – mediator nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań konfliktu;
 • Poufność – przebieg mediacji i jej efekty pozostają w tajemnicy dla osób trzecich.

Spotkanie – 120 minut

Ciąża i poród

Ciąża to dla każdej kobiety wyjątkowy i niezwykły czas.

Przez te magiczne dziewięć miesięcy kobieta jest połączona ze swoim dzieciątkiem, codziennie do niego mówi, śpiewa, głaszcze, wyobraża sobie jak wygląda, jest pełna nadziei i miłości.

Poród to wydarzenie przełomowe, które często kojarzy się z przykrym bólem i łączy ze strachem.

Co możemy zrobić, żeby to zmienić?

Jak możemy przygotować się do porodu, żeby pozbyć się lęku?

Jak ciąża i poród mogą stać się najpiękniejszym przeżyciem w naszym życiu?

Każda kobieta pragnąca przeżyć ciążę, poród i wczesne macierzyństwo w spokoju i szczęściu sama może stosować proste techniki i zdobywać odpowiednią wiedzę.

Na spotkaniach w Gabinecie przyszła mama może dodatkowo nauczyć się:

 • słuchania komunikatów wysyłanych z własnego ciała,
 • rozpoznawania swoich prawdziwych potrzeb,
 • nawiązywania komunikacji z personelem medycznym, by mieć pełną kontrolę w czasie porodu.

Serdecznie zapraszam!

Spotkanie – 60 minut

Seniorzy

Wiek senioralny może wiązać się z utratą sprawności czy zdrowia, syndromem pustego gniazda, zakończeniem pracy zawodowej, doświadczaniem pustki i samotności. Coraz częściej też odchodzą bliscy, co przywołuje temat śmierci i pojawiają się próby bilansowania i oceny całego życia. Pomoc psychologiczna dla Seniorów polega na towarzyszeniu i wsparciu w przechodzeniu przez tak istotne zmiany fizyczne, psychiczne i duchowe.

Proponuję:

 • konsultacje psychologiczne – uzyskanie doraźnej pomocy psychologicznej odpowiadającej aktualnym problemom (udzielenie możliwie pełnej informacji, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem) – spotkanie jednorazowe.
 • poradnictwo psychologiczne – pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, takich jak: problemy rodzinne, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, utrata chęci do życia, problemy osobiste oraz dotyczące osób bliskich – ilość spotkań uzależniona od osoby (minimum trzy).
 • psychoedukację – dotyczy ona radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia (luz na emeryturze), czerpania radości z wnuków, rozwijania swoich pasji, odkrywania na nowo swojej cielesności (miłość i seks bez lęku).

Spotkanie – 60 minut

Edukacja seksualna

Seksualność człowieka – biologicznie zajmuje cały obszar układu limbicznego: ciało migdałowate, podwzgórze, hipokamp.

Mężczyźni produkują 25 mln plemników na godzinę.

U kobiet ośrodek mowy znajduje się w lewym i prawym płacie czołowym mózgu, u mężczyzn tylko w lewym.

W 45 dniu życia płodowego do płci podstawowej może dołączyć hormon męski i od tego dnia w łonie matki rozwija się osobnik męski, oznacza to, że płcią pierwotną jest płeć kobiety.

Te informacje można znaleźć w książkach do nauki biologii i anatomii. Jednak nie wszystko, co interesuje Ciebie jest tak łatwe do odnalezienia. Czasami informacje od kolegów lub w internecie są niezgodne z prawdą, bo czy na pewno: 

 • wiesz, co to jest rozwój biologiczny?
 • wiesz, dlaczego jedni rówieśnicy są bardziej rozwinięci a inni mniej?
 • wiesz, co to jest seksualność?
 • wiesz jak przebiega rozwój seksualności?
 • wiesz, co to jest miłość?
 • ciąża jest chciana, czy niechciana?
 • antykoncepcja to podstawa w związku?
 • wiesz, co to jest skuteczna antykoncepcja?
 • wiesz, jaką antykoncepcję zastosować?
 • wiesz, jakie choroby są przenoszone drogą płciową?
 • znasz takie schorzenie jak priapizm, pochwica, anorgazmia?
 • wiesz, co to jest identyfikacja płciowa, inaczej poczucie męskości i kobiecości?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania lub wydaje Ci się, że znasz wszystkie odpowiedzi, ale nie jesteś pewien/pewna zadaj je mi. Chętnie z Tobą porozmawiam i rozwieję wszelkie wątpliwości. Jeśli wstydzisz się przyjść sam, zabierz ze sobą przyjaciela lub przyjaciółkę. A może chcecie przyjść większą grupą?

Serdecznie zapraszam do gabinetu, gdzie w spokojnej i intymnej atmosferze porozmawiam z Tobą na każdy temat. Dla mnie nie ma tematów tabu!

Spotkanie – 60 minut

Doradztwo zawodowe

Kończysz szkołę i zastanawiasz się nad wyborem przyszłego zawodu, ale nie wiesz tak naprawdę, jakie masz predyspozycje. Znasz swoje zainteresowania, ale czy mogą one przekształcić się w sposób na życie?

Młodemu człowiekowi trudno czasami podjąć decyzję dotyczącą dalszego kierunku kształcenia, bo nie wie, czyimi radami ma się kierować. Czy to, co radzą rodzice – „zostań lekarzem, on zawsze ma pracę”, a może posłuchać kolegów i koleżanek – „chodźmy razem, będzie weselej, a potem się zobaczy”, czy raczej śledzić prognozy analityków rynku pracy, którzy starają się przewidzieć, na jakie zawody będzie zapotrzebowanie za kilka lat.

W gąszczu tych porad łatwo się zagubić i zapomnieć: CO MNIE INTERESUJE?, CO CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ROBIĆ W PRZYSZŁOŚCI?

Dzięki spotkaniu ze mną znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania: jakie są moje zasoby?, jakie mam potrzeby?, jakimi wartościami się kieruję?

Jestem właśnie po to, żeby pomóc Ci w poszukiwaniu Twojej drogi życiowej i odpowiedniej dla Ciebie ścieżki kariery. Pomogę określić Twoje mocne i słabe strony, przyjrzymy się razem Twoim potrzebom i wartościom, zbadam Twoje predyspozycje zawodowe.

Proponuję 2 spotkania:

I – wywiad, obserwacja, praca z testami – 120 minut; 

II – diagnoza osobowości, inteligencji, predyspozycji zawodowych (omówienie wyników testów – 60 minut.

Świadome Rodzicielstwo

Nie możecie się dogadać w kwestii wychowania? Martwicie się, że będzie coraz gorzej? Czy Wasze dziecko zachowuje się w taki sposób, że czujecie się bezradni? Chcecie mieć lepszy kontakt z własnym dzieckiem? Jak poradzić sobie w sytuacji rozwodu?

Zapraszam na zajęcia warsztatowe, skierowane do rodziców, którzy w czasie kryzysu nie chcą zgubić drogi do własnego dziecka.

Omawiane tematy:

 • cele wychowawcze stawiane w relacji z dziećmi,
 • potrzeby rozwojowe na poszczególnych etapach życia dziecka,
 • rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży,
 • zagrożenia związane z wiekiem dojrzewania,
 • odbudowa i wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • nauka poprawnej komunikacji (mechanizmy funkcjonujące pomiędzy rodzicami i dziećmi),
 • uświadomienie, że poprzez zmianę siebie możliwa jest poprawa relacji, a konflikt może być pozytywny
 • obowiązki, a miłość rodzica wobec dziecka.

Spotkanie – 60 minut