Aktualności

21.10.2019

 SEKSUALIZACJA DZIECI - CZY WIEM CO OZNACZA TO HASŁO?

12.07.2018

 Wakacje, to dobry czas, aby sprawdzić, czy nasza kondycja psychofizyczna jest nadal zadowalająca. Czy nadal jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami dróg?

Strona 1 z 5  > >>

Inspektor Transportu Drogowego

Na badania psychologiczne zapraszamy kandydatów na Inspektorów Transportu Drogowego oraz pracujacych na stanowisku ITD.

Badania psychologiczne wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Należy je wykonać:
* w terminie przeidzianym dla badań okresowych,
* przed wstępnymi badaniami lekarskimi,
* w przypadku kiedy została użyta broń palna niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą prawną badań jest art. 76 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Cena każdego badania wynosi 200 zł.