Aktualności

27.06.2013

 Zapewne zadając sobie to pytanie wiele osób westchnie i pomyśli, niczego, to my dorośli jesteśmy od tego, aby uczyć dzieci. Tylko czy na pewno tak jest?

10.05.2013

Zacznijmy od tego, że umiejętność wysławiania powstaje dzięki precyzyjnej współpracy półkul mózgu i móżdżku i przez całe nasze życie szczęśliwie możemy nad tym procesem pracować. Praca ta polega na poszerzaniu naszego zasobu leksykalnego, który gromadzimy poprzez kształcenie się, czytanie, dyskutowanie i przygotowywanie naszych wystąpień publicznych. Ważna jest też umiejętność szybkiego wydobywania odpowiedniego słowa z „szufladek” naszej pamięci, co w psychologii nazywano fluencją (płynnością) słowną. Dzięki tym zasobom możemy się precyzyjnie i szybko wysławiać. 

<< <  Strona 4 z 4

Wiek senioralny może wiązać się z utratą sprawności czy zdrowia, syndromem pustego gniazda, zakończeniem pracy zawodowej, doświadczaniem pustki i samotności. Coraz częściej też odchodzą bliscy, co przywołuje temat śmierci i pojawiają się próby bilansowania i oceny całego życia. Pomoc psychologiczna dla Seniorów polega na towarzyszeniu i wsparciu w przechodzeniu przez tak istotne zmiany fizyczne, psychiczne i duchowe.

 

Proponujemy:
konsultacje psychologiczne - uzyskanie doraźnej pomocy psychologicznej odpowiadającej aktualnym problemom (udzielenie możliwie pełnej informacji, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem) - spotkanie jednorazowe.
poradnictwo psychologiczne - pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, takich jak: problemy rodzinne, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, utrata chęci do życia, problemy osobiste oraz dotyczące osób bliskich - ilość spotkań uzależniona od osoby (minimum trzy).
psychoedukację - dotyczy ona radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia (luz na emeryturze), czerpania radości z wnuków, rozwijania swoich pasji, odkrywania na nowo swojej cielesności (miłość i seks bez lęku) - spotkania indywidualne, jak i grupowe, ilość spotkań nieograniczona. grupy dyskusyjne - psychoedukacja
prowadzona w grupach 5-6 osób, ilość spotkań nieograniczona.

Cena za indywidualne spotkanie z psychologiem (60 minut) - 60 zł
Udział w zajęciach grupowych (60 minut) -
10 zł/osoba