Aktualności

27.03.2017

 „Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas.
Jest naszym osobistym dziełem”.
M. Proust

15.09.2013

Na początek: co to jest stres?

Stres jest to reakcja organizmu na przeszkody, przeciążenia, nowe sytuacje życiowe czy silne bodźce i niebezpieczeństwa. Może mieć on aspekt pozytywny: mobilizuje, zwiększa energię, pozwala pokonać przeszkody. Jednak nadmierny lub długotrwały stres może wywołać skutki przeciwne: apatię, niepokój, niezdolność do skutecznego działania a nawet dolegliwości fizyczne.

<< <  Strona 2 z 4  > >>

Badania psychologiczne kierowców niepodlegających przepisom ustawy o transporcie drogowym, czyli takim, którzy mają do dyspozycji samochód służbowy (np. przedstawiciele handlowi) wykonuje się na podstawie ustawy o Służbie Medycyny Pracy i traktowane są jako konsultacja dla lekarza specjalisty w zakresie medycyny pracy. On również finalnie wystawia orzeczenie z określeniem terminu ważności. Badania z zakresu medycyny pracy w naszej pracowni przeprowadzamy pod nadzorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapraszamy:

osoby, których obowiązki służbowe wymagają pełnej sprawności psychoruchowej:
kierowców do Licencji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego,
kierowców, którzy używają pojazdu silnikowego, jako narzędzia pracy (tzw. poj. służbowy),
operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych, akumulatorowych, paletowych),
operatorów podnośników, ramp hydraulicznych (żurawi, dźwigów, suwnic),
operatorów ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego i robót ziemnych (operatorów koparek, spycharek, walców drogowych),
osób pracujących na wysokości pow. 3 m (na platformach)

Przeważnie odstęp między badaniami trwa:
do 50 r.ż. - 3-4 lata
pow. 50 r.ż. - 2 lata

Cena za badania kierowców sportów motorowych i pojazdów służbowych - 100 zł
Cena za badania operatorów ciężkich maszyn budowlnych - 100 zł
Cena za badania operatorów wózków jezdniowych i prac pow. 3 m - 80 zł

Istnieje możliwość bezgotówkowych rozliczeń przy współpracy z firmami. Firmy zainteresowane podjęciem stałej współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Wystawiamy faktury.