Aktualności

27.03.2017

 „Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas.
Jest naszym osobistym dziełem”.
M. Proust

15.09.2013

Na początek: co to jest stres?

Stres jest to reakcja organizmu na przeszkody, przeciążenia, nowe sytuacje życiowe czy silne bodźce i niebezpieczeństwa. Może mieć on aspekt pozytywny: mobilizuje, zwiększa energię, pozwala pokonać przeszkody. Jednak nadmierny lub długotrwały stres może wywołać skutki przeciwne: apatię, niepokój, niezdolność do skutecznego działania a nawet dolegliwości fizyczne.

<< <  Strona 2 z 4  > >>

Prawo

Podstawę prawną do przeprowadzanych przez nas badań stanowi:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U.nr 30, poz. 151 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 874 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. – o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz. 593 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014, poz. 937);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. nr 131, poz. 888);
Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857 z 2010 r.);
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego z 2015 r.