badania psychotechniczne

Na wynik badania składa się szereg danych: wywiad psychologiczny i rozwiązane przez badanego testy pozwalają stworzyć profil osobowości kierowcy. Natomiast badania sprzętowe pokazują, jaka jest jego sprawność psychoruchowa.

Nasza pracownia posiada nowoczesny system urządzeń diagnostyki psychotechnicznej.

Oferujemy bardzo krótkie terminy!

JAKIE BADANIA PROWADZIMY?

Dla kierowców

od 100 złotych

 • kierowców zawodowych (wszystkich kategorii),
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy (po przekroczeniu punktów karnych, po spożyciu alkoholu, sprawców i ofiar wypadku),
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym,
 • kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • motorniczych pojazdów szynowych,
 • kierowców, którzy używają pojazdu silnikowego, jako narzędzia pracy (tzw. poj. służbowy)

Dla seniorów

50 złotych

Diagnostyka osób w wieku senioralnym, które nie są pewne, czy nadal są bezpiecznymi partnerami w ruchu drogowym.

Dla operatorów

od 80 złotych

 • operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych, akumulatorowych, paletowych),
 • operatorów podnośników, ramp hydraulicznych (żurawi, dźwigów, suwnic),
 • operatorów ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego i robót ziemnych (operatorów koparek, spycharek, walców drogowych)

Inne

od 40 złotych

 • badania wzroku w ciemni,

 • dla kandydatów do Licencji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego,

 • dla kandydatów i uczniów szkół samochodowych,

 • dla kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

 • dla osób pracujących na wysokości pow. 3 m (na platformach).

Dodatkowe orzeczenia GRATIS

Do pracowni koniecznie należy zabrać:

 1. dowód osobisty,
 2. prawo jazdy,
 3. decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne  (wystawioną przez Prezydenta m.st. Warszawy, dla osób skierowanych po przekroczeniu 24 pkt. karnych, po jeździe pod wpływem środków niedozwolonych, dla sprawców lub ofiar wypadków drogowych),
 4. skierowanie od pracodawcy lub lekarza medycyny pracy (jeżeli zostało wystawione),
 5. okulary (jeżeli są używane).

Przez 48 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożywania alkoholu.

W dniu badania postarać się przyjść wypoczętym.

Jak długo trwa badanie?

Należy zarezerwować około 60 minut.

Jak często operator przechodzi takie badania?

Częstotliwość badań zależy od wieku oraz stanowiska:

– osoby do 50 roku życia – co 3-4 lata;

– osoby powyżej 50 roku życia – co 1-2 lata

Mam aktualne badanie psychologiczne na operatora suwnicy, teraz będę dodatkowo obsługiwał wózek widłowy, czy mogę korzystać z tego samego uprawnienia?

Jeśli dochodzą nam obowiązki zawodowe – musimy powtórzyć badanie psychologiczne.

Dlaczego operatorzy muszą wykonywać te badania?

Sprawność psychoruchowa jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków operatora. Stanowiska operatorskie, na których człowiek nadzoruje działanie maszyn i urządzeń narażone są na zagrożenia wypadkami, które w większości wypadków są wynikiem niewłaściwych zachowań pracownika. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do tego, aby zatrudniani pracownicy byli jak najmniej zawodni.

Jak długo trwa badanie?

Badanie trwa przeciętnie od 60 do 90 minut, czas badania jest uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku osoby badanej.

Kto ma obowiązek poddania się badaniom psychologicznym/psychotechnicznym?

Badania psychologiczne mają obowiązek wykonać:

– kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy

– instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem

– osoby korzystające z samochodu służbowego z kat. B (mający skierowanie z macierzystej firmy lub od lekarza medycyny pracy)

Czy orzeczenie bezterminowe mogę wykorzystać kilka razy?

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie ze Starostwa (złamanie przepisów prawa drogowego) – na orzeczeniu nie mają terminu kolejnego badania, oznacza to, że w przypadku ponownego otrzymania skierowania ze Starostwa badanie należy powtórzyć w całości.

Dlaczego z medycyny pracy dostaję konsultację bez terminu ważności? 

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określamy terminu kolejnego badania, robi to lekarz medycyny pracy na podstawie zbioru wszystkich wyników.

Czy na orzeczeniu może być krótszy lub dłuższy termin kolejnego badania?

Terminy badań nie mogą być dobrowolnie skracane, czy wydłużane, ponieważ reguluje je ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Co zrobić, gdy zgubiłem ważne orzeczenie psychologiczne?

W takiej sytuacji, jeśli badanie zostało wykonane w naszej pracowni, wystawiamy duplikat zgodnie z cennikiem.

Jeśli mam ważne badania a zmieniam pracę, czy muszę je powtarzać?

Decyzja ta należy do pracodawcy, który powinien uhonorować badanie wykonane kilka miesięcy wcześniej. Jeśli od badania minął rok lub więcej, to pracodawca może sobie zażyczyć aktualnego sprawdzenia stanu zdrowia, a to będzie wiązało się z ponownym badaniem psychologicznym.

Czym się różni psychotechnika kierowcy zawodowego od tej na pojazd służbowy?

Badanie wygląda tak samo, inna jest podstawa prawna i druki orzeczeń/konsultacji.

Czy z wadą wzroku mogę być kierowcą zawodowym?

Jeśli wynik badania na stereometrze i w ciemni będzie w normie a podczas badania okulistycznego nie zostaną stwierdzone inne choroby narządu wzroku – nie powinno być problemów.

Skąd mogę wziąć skierowanie na badanie psychologiczne?

Skierowanie takie wystawia pracodawca lub lekarz, jeśli jednak nie uda się go otrzymać to istnieje możliwość wykonania badania bez skierowania.

Otrzymałem skierowanie ze starostwa, ile mam czasu na jego wykonanie?

Na wykonanie takiego badania mamy jeden miesiąc od dnia jego otrzymania oraz trzy miesiące na dostarczenie oryginału orzeczenia psychologicznego do właściwego starosty.

Czy mogę wykonać badanie bez skierowania ze starostwa, jeśli je zgubiłem?

Jeśli zgubiliśmy skierowanie, bądź uległo ono zniszczeniu musimy poprosić o jego kopię w odpowiednim urzędzie.

Jestem instruktorem nauki jazdy i posiadam aktualne badanie psychologiczne, teraz zamierzam rozpocząć pracę, jako kierowca taksówki, czy mogę korzystać z tamtego orzeczenia?

Te dwa zawody podlegają dwóm różnym ustawom:

instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kierujący tramwajem podlegają ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – O kierujących pojazdami

kierowcy taxi podlegają ustawie z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym, dlatego trzeba ponownie wykonać to badanie.

Czy muszę znowu robić psychotesty, jeśli mam ważne badanie psychotechniczne na kat. C a idę na kurs operatora wózka widłowego?

Zakres badania dla tych zawodów różni się, a po badaniu wydawane są odmienne druki z innymi terminami ważności, dlatego badanie należy wykonać ponownie.

Co w przypadku, kiedy otrzymałem negatywne orzeczenie psychologiczne?

W takiej sytuacji mamy prawo odwołać się do podmiotu odwoławczego za pośrednictwem psychologa, który wykonywał badanie. Na odwołanie mamy 14 dni od momentu wystawienia negatywnego orzeczenia psychologicznego. Jeśli ten termin przegapimy to dopiero po roku możemy ponownie przystąpić do badania psychologicznego.

Pracownia Psychologiczna Empatia posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych. Jest wpisana do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem ZD.SPP.I.RP.112/12.

Sprawdź podstawy prawne TUTAJ.