Aktualności

21.10.2019

 SEKSUALIZACJA DZIECI - CZY WIEM CO OZNACZA TO HASŁO?

12.07.2018

 Wakacje, to dobry czas, aby sprawdzić, czy nasza kondycja psychofizyczna jest nadal zadowalająca. Czy nadal jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami dróg?

Strona 1 z 5  > >>

Wiek senioralny może wiązać się z utratą sprawności czy zdrowia, syndromem pustego gniazda, zakończeniem pracy zawodowej, doświadczaniem pustki i samotności. Coraz częściej też odchodzą bliscy, co przywołuje temat śmierci i pojawiają się próby bilansowania i oceny całego życia. Pomoc psychologiczna dla Seniorów polega na towarzyszeniu i wsparciu w przechodzeniu przez tak istotne zmiany fizyczne, psychiczne i duchowe.

 

Proponujemy:
konsultacje psychologiczne - uzyskanie doraźnej pomocy psychologicznej odpowiadającej aktualnym problemom (udzielenie możliwie pełnej informacji, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem) - spotkanie jednorazowe.
poradnictwo psychologiczne - pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, takich jak: problemy rodzinne, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, utrata chęci do życia, problemy osobiste oraz dotyczące osób bliskich - ilość spotkań uzależniona od osoby (minimum trzy).
psychoedukację - dotyczy ona radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia (luz na emeryturze), czerpania radości z wnuków, rozwijania swoich pasji, odkrywania na nowo swojej cielesności (miłość i seks bez lęku) - spotkania indywidualne, jak i grupowe, ilość spotkań nieograniczona. grupy dyskusyjne - psychoedukacja
prowadzona w grupach 5-6 osób, ilość spotkań nieograniczona.

Cena za indywidualne spotkanie z psychologiem (60 minut) - 60 zł
Udział w zajęciach grupowych (60 minut) -
10 zł/osoba