Aktualności

10.05.2013

Zacznijmy od tego, że umiejętność wysławiania powstaje dzięki precyzyjnej współpracy półkul mózgu i móżdżku i przez całe nasze życie szczęśliwie możemy nad tym procesem pracować. Praca ta polega na poszerzaniu naszego zasobu leksykalnego, który gromadzimy poprzez kształcenie się, czytanie, dyskutowanie i przygotowywanie naszych wystąpień publicznych. Ważna jest też umiejętność szybkiego wydobywania odpowiedniego słowa z „szufladek” naszej pamięci, co w psychologii nazywano fluencją (płynnością) słowną. Dzięki tym zasobom możemy się precyzyjnie i szybko wysławiać. 

<< <  Strona 5 z 5

Badania psychologiczne kierowców niepodlegających przepisom ustawy o transporcie drogowym, czyli takim, którzy mają do dyspozycji samochód służbowy (np. przedstawiciele handlowi) wykonuje się na podstawie ustawy o Służbie Medycyny Pracy i traktowane są jako konsultacja dla lekarza specjalisty w zakresie medycyny pracy. On również finalnie wystawia orzeczenie z określeniem terminu ważności. Badania z zakresu medycyny pracy w naszej pracowni przeprowadzamy pod nadzorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapraszamy:

osoby, których obowiązki służbowe wymagają pełnej sprawności psychoruchowej:
kierowców do Licencji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego,
kierowców, którzy używają pojazdu silnikowego, jako narzędzia pracy (tzw. poj. służbowy),
operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych, akumulatorowych, paletowych),
operatorów podnośników, ramp hydraulicznych (żurawi, dźwigów, suwnic),
operatorów ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego i robót ziemnych (operatorów koparek, spycharek, walców drogowych),
osób pracujących na wysokości pow. 3 m (na platformach)

Przeważnie odstęp między badaniami trwa:
do 50 r.ż. - 3-4 lata
pow. 50 r.ż. - 2 lata

Cena za badania kierowców sportów motorowych i pojazdów służbowych - 100 zł
Cena za badania operatorów ciężkich maszyn budowlnych - 100 zł
Cena za badania operatorów wózków jezdniowych i prac pow. 3 m - 80 zł

Istnieje możliwość bezgotówkowych rozliczeń przy współpracy z firmami. Firmy zainteresowane podjęciem stałej współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Wystawiamy faktury.