Aktualności

21.10.2019

 SEKSUALIZACJA DZIECI - CZY WIEM CO OZNACZA TO HASŁO?

12.07.2018

 Wakacje, to dobry czas, aby sprawdzić, czy nasza kondycja psychofizyczna jest nadal zadowalająca. Czy nadal jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami dróg?

Strona 1 z 5  > >>

Nie śpij za kierownicą!

11.09.2017

 „15-33% śmiertelnych wypadków może być powodowane sennością w trakcie prowadzenia samochodu. … Czynnikami istotnie zwiększającymi ryzyko zasypiania za kierownicą są: niedobór snu (sen <6 h), praca zmianowa w nocy lub długie zmiany w pracy, stosowanie leków nasennych lub sedatywnych, prowadzenie samochodu w nocy oraz chrapanie i OBS (obturacyjny bezdech senny). Chorzy na OBS mają około 7-krotnie zwiększone ryzyko wypadku samochodowego, w porównaniu z osobami bez tej choroby. … Najważniejsze zalecenia ekspertów ATS (American Thoracic Society) dotyczące znaczenia zdrowego snu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym to:
1) zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożenia zaśnięciem podczas prowadzenia samochodu,
2) uwzględnianie szkoleń na temat zasypiania za kierownicą w czasie kursów prawa jazdy, szczególnie tych z udziałem nastolatków,
3) rozpowszechnianie informacji, że osoby z niedoborem snu, pracujące zmianowo lub z zaburzeniami snu nie powinny prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu nawet w minimalnych dozwolonych ilościach,
4) chorzy na OBS powinni być informowani o tym, że choroba zwiększa ryzyko zaburzeń uwagi, zasypiania i wypadków.

W Polsce, zgodnie z rozp. MZ z dn. 29 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, osobę, u której podejrzewa się OBS stopnia umiarkowanego lub ciężkiego, kieruje się na specjalistyczne badania lekarskie. Do czasu potwierdzenia lub wykluczenia tego rozpoznania można orzec istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. U osoby, u której rozpoznano umiarkowany lub ciężki OBS, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli przedstawi ona opinię lekarza prowadzącego potwierdzającą wdrożenie leczenia oraz przestrzega zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności, a także przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie”.
Źródło: Medycyna Praktyczna. Psychiatria 3 (56) maj-czerwiec 2017