Aktualności

21.10.2019

 SEKSUALIZACJA DZIECI - CZY WIEM CO OZNACZA TO HASŁO?

12.07.2018

 Wakacje, to dobry czas, aby sprawdzić, czy nasza kondycja psychofizyczna jest nadal zadowalająca. Czy nadal jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami dróg?

Strona 1 z 5  > >>

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza osobowości powstaje w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne. Pozwala ona odpowiedzieć sobie na pytanie „kim jestem”, poznać swoje mocne oraz słabe strony, czyli stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej. Jest przydatna w życiowych wyborach (np. przy zmianie pracy, wybraniu kierunku studiów itp.). Określa również funkcjonowanie osoby w kontaktach międzyludzkich, a także w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.

Ogólne cele diagnozy psychologicznej to: 
opis stanu klienta i jego funkcjonowania w życiu codziennym oraz ocena mocnych i słabych stron, zasobów oraz trudności danej osoby.

Z czego składa się proces diagnozy?
* wywiad psychologiczny, obserwacja,
* wybrane kwestionariusze i testy do badania osobowosci i temperamentu,
* badanie funkcjonowania w sytuacjach trudnych, 
* badanie inteligencji ogólnej/
Na podstawie wyników psycholog stara się rozpoznać mechanizmy funkcjonowania jednostki.

Cena za spotkanie (90-120 minut) - 150 zł