Aktualności

21.10.2019

 SEKSUALIZACJA DZIECI - CZY WIEM CO OZNACZA TO HASŁO?

12.07.2018

 Wakacje, to dobry czas, aby sprawdzić, czy nasza kondycja psychofizyczna jest nadal zadowalająca. Czy nadal jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami dróg?

Strona 1 z 5  > >>

Broń

Badania na broń powinny wykonać osoby, które składają wniosek w KSP WPA o pozwolenie na broń:
* do ochrony osobistej,
* do
ochrony osób i mienia,
* w celach łowieckich,
* sportową,
* gazową,
* pneumatyczną,
* służącą do rekonstrukcji historycznych,
* kolekcjonerską, pamiątkową,
* w celach szkoleniowych.

Wszystkie osoby chcące posługiwać się bronią muszą przyjść na badania psychologiczne. Mówi o tym art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o Broni i Amunicji (Dz.U. nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).


Badania okresowe dotyczą tylko osób posiadających broń:
* do ochrony osobistej,
* do
ochrony osób i mienia,
* w celach łowieckich.
Badania te trzeba powtarzać co 5 lat.

Badanie wykonują również osoby posiadające broń, ale występujące o następne jej egzemplarze. Dotyczy to broni:

* sportowej,
* gazowej,
* pneumatycznej,
* służącej do rekonstrukcji historycznych,
* kolekcjonerskiej, pamiątkowej,
* do celów szkoleniowych.

Reguluje to art. 15 ust. 4 Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o Broni i Amunicji (Dz.U. nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.


Cena każdgo badania wynosi
200 zł.